این دوره ها می تواند تا ثیر زیادی در بهتر شدن نتیجه شما در کنکور داشته باشد(نظم مطالعاتی،افزایش ساعات مطالعه و بازده ان،تصحیح شدن رفتار های آموزشی ،مدیریت آزمون، کنترل استرس و تمرکز ، رفع اشکال ، جمع بندی دروس مطالعه شده،و……)

برگزاری اردوهای مطالعاتی در استان گلستان

در محیطی دانشگاهی

با حضور

رتبه های برتر کنکور سراسری*

دبیران برتر کنکور*

برگزاری کارگاه های آموزشی*

حضور افراد موفق*

تاثیر محیط*

ارائه برنامه شخصی*

 

شرکت در اردو های مطالعاتی که درتعطیلات نوروز و ماه پایانی کنکور (خرداد ماه) برگزار می شود به تمامی دانش آموزان توصیه می شود.