جمع بندی فیزیک استاد امیر قضاتی

ثبت نام آغاز شد
کلاس های جمعبندی استاد امیر قضاتی
برای کنکور ۹۸
نظام جدید
تاریخ روز های برگزاری اعلام می گردد
ظرفیت محدود
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۸
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۹
تماس حاصل فرمایید

جمع بندی ریاضیات استاد بلغاک

ثبت نام آغاز شد
کلاس های جمعبندی
دکتر سیاوش بلغاک
برای کنکور ۹۸
نظام جدید
سه روز کامل
تاریخ روز های برگزاری اعلام می گردد
ظرفیت محدود
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۸
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۹
تماس حاصل فرمایید
@abooreyhanins

جمع بندی شیمی استاد ابوالقاسمی ویژه کنکور ۹۸

😉
کلاس های جمعبندی فوقالعاده استاد ابوالقاسمی😍
برای کنکور ۹۸
نظام جدید و نظام قدیم
سه روز کامل
تاریخ روز های برگزاری اعلام می گردد.
ظرفیت محدود
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۸
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۹
تماس حاصل فرمایید
@abooreyhanins

جمع بندی ادبیات و عربی استاد نوری

کلاس های جمعبندی
استاد فرشاد نوری
برای کنکور ۹۸
نظام جدید و قدیم
هر کدام یک روز کامل
تاریخ روز برگزاری اعلام می گردد
ظرفیت محدود
💥یک روز همایش پرانرژی در گرگان برای هر درس
✔حل هر تست ادبیات و عربی کنکور فقط در ۱۰ثانیه
✔جمع بندی همه مباحث ادبیات و عربی کنکور در هر سطحی که هستید. ✔بعد از همایش فقط ب مطالعه و بررسی مطالب جزوه همایش نیاز دارین.
✔افزایش ۶۰درصدی ادبیات و عربی کنکور در هر سطحی که هستید. ✔پیش بینی احتمالی سوالات ادبیات و عربی کنکور۹۸ و بررسی تکنیک های خاص و انحصاری استاد نوری
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۸
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۳۹
تماس حاصل فرمایید
@abooreyhanins