مشاوره تحصیلی در آموزشگاه ابوریحان شامل ۵ مرحله اصلی است:

مرحله اول : هدف

مرحله دوم: منابع مطالعاتی

مرحله سوم: نحوه مطالعه

مرحله چهارم: برنامه ریزی

مرحله پنجم: مدیریت آزمون ،انگیزه،کنترل تمرکز و استرس و…

(((جلسه اول شرکت در جلسه مشاوره رایگان می باشد)))

توضیح نحوه تشکیل و مراحل مشاوره و…..

مرحله اول : مصاحبه
هر دانش آموزی که می خواهد عضو مجموعه ی مشاوره ابوریحان شود باید یک جلسه برای مصاحبه به مدیرمرکز مشاوره مراجعه کند در این جلسه کارهای زیر انجام می شود :

۱-  تکمیل فرم اطلاعات ضروری
۲- ( بررسی عادات دانش آموز ) سبک زندگی ، روش مطالعه و…
۳-( بررسی اولیاء فرم )شناخت اولیاء از دانش آموزانشان و درخواست و …
۴- ( بررسی سیستم آموزشی دانش آموز ) مدرسه ، آموزشگاه ، کتاب، و جزوات و …
۵- ( ارجاع به مرکز یادگیری و سنجش در صورت نیاز ) تست و بررسی میزان تمرکز و استرس و اضطراب و …
۶- ارجاع به متخصص تغذیه در صورت لزوم
۷- ارایه ی برنامه ی آزمایشی به صورت یک یا دو هفته توسط تیم مشاوره

* در صورت تمایل مراجعه کننده و تایید مدیر مرکز ,مراجعه به واحد اداری و انجام ثبت نام و امور مالی و اداری و …

 

مرحله ی دوم : مشاوره
قدم اول : آزمون
گرفتن آزمون از برنامه ی ارایه شده در دو هفته ی قبلی که هماهنگ با برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمونی که داوطلب در آن ثبت نام کرده است . در هر جلسه از ۳ تا ۴ درس آزمون به عمل می آید، ۲ درس عمومی و ۲ درس اختصاصی در بسته های ۲۵ تایی از تست های شناسنامه دار ( تست های آزمون سراسری ، سنجش، گزینه دو، و قلم چی) و در سه سطح ساده، متوسط و دشوار است.

مرکز مشاوره ، مرکز صحبت کردن خالی نیست و قرار است از نقطه الف به نقطه ب حرکت کنیم حرکت کنیم ، پس یکی از ابزارهای مشاور، ارزیابی است که آیا داوطلب برنامه ی ارایه شده را اجرا کرده است یا نه ؟!

اگر اجرا کرده است کیفیت اجرا چگونه است ؟!

آیا درس را متوجه شده است یا خیر؟!

و ا گر اجرا نکرده است چرا؟!

از آن درس خوشش نمی آید ، معلم خوبی ندارد؟!

منبع آموزشی خوبی ندارد ؟! مشکل چیست ؟!

و این مشکل برطرف شود پس تا رسیدن دانش آموز به نتیجه ی مطلوب این آزمون ها ادامه دارد و دقت کنید ، که آزمون ها از قبل تعیین شده نیست!! و براساس خود اظهاری دانش آموز ، به عمل می آید یعنی از آن چیزی که خوانده است امتحان می دهد نه  مطالب تدریس نشده یا نخوانده فرق اساسی آزمون های موسسه با کنکور های آزمایشی که داوطلب در آن شرکت می کند.

قدم دوم: مراجعه به مشاور تعیین شده
الف:بررسی تخصصی برنامه ی ارایه شده در جلسه قبل و محاسبه ی میزان اجرای برنامه و بررسی مشکلات احتمالی)
ب :بررسی آزمون به عمل آمده و یافتن نقاط قوت و ضعف
ج :بررسی برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمون و تعیین سر فصل برای جلسه ی آینده
د :تماس دستیاران در هفته ی آینده برای کنترل برنامه ی ارایه و پاسخ به سوالات احتمالی دانش آموز
این روال منظم تا آخرین هفته ی کنکور یا امتحانات پایان ترم ادامه دارد و تکرار می شود.

 

کارگاه های موفقیت تحصیلی
این کارگاه ها برای دانش آموزان کنکوری  برگزار می گردد

۱-مطالعه و مکان، زمان، روش ، PQ5R ، زمان های مرور،
روش تخصصی مطالعه ی تک تک دروس، خلاصه نویسی و …
۲-برنامه ریزی چرا ؟چگونه؟! شیوه ی برنامه ریزی ، دفتر
برنامه ر یزی، افزایش انگیزه و غلبه بر تنبلی
۳- تست زدن و تست چیست ؟! وسایل تست زدن ،معرفی
کتب کمک آموزشی ، کلاسور برگه تست و ارزیابی آزمون و …
۴-اخبار آموزشی و کنکور تغییرات کنکور، تاثیر معدل، شیوه ی
مطالعه در ماه مبارک رمضان، امتحانات، نوروز و…
۵-انگیزشی، مبانی انگیزشی تحصیل، راه های افزایش انرژی،
اعتماد به نفس و کنترل استرس و اضطراب و…

(((جلسه اول سرکت در جلسه مشاوره رایگان میباشد)))

برای شرکت در جلسه مشاوره و تعیین وقت قبلی تماس گرفته شود.